תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון שימוש

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש"). זהו הסכם בין חברת טיסמו בע"מ (TISMO LTD) להלן "החברה", הבעלים והמפעילים של www.TISMOAPP.com ("אתר TISMO"), ו/או מערכת TISMO "שירות TISMO", ו/או ממשק הניהול, ו/או "השירות", ו/או אפליקציית Tismo "App" (להלן "האפליקציה") ואתה המשתמש בשירות. כתוצאה מהשימוש בשירות, הנך מאשר ומסכים לתנאים אלה השירות, ועל ידי מדיניות הפרטיות של TISMO, ואשר משולבות כאן על דרך ההפניה והנם חלק בלתי נפרד מהתקנון ולהיפך. אם אינך מסכים לכל התנאים האלה, אתה לא יכול להשתמש בשירות.

TISMO הינה מערכת טכנולוגית הכוללת ממשק ניהול אינטרנטי ו/או אפליקציה ו/או אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר הרשמי לחבריות המועדון של מותגים וחברות קמעונאיות ומאפשר לציבור המשתמשים והגולשים באינטרנט לצפות במגוון המותגים של החברות, לרכוש מוצרים ושירותים המוצעים למכירה, מבצעים, הטבות וכדומה באמצעות האפליקציה ו/או האתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האפליקציה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באפליקציה ואתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה, מובהר כי שימוש באפליקציה וגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באפליקציה והאתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האפליקציה והאתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים להשתמש באפליקציה ולגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באפליקציה ואתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. החברה רשאית, על פי ·שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האפליקציה והאתר בכל עת וללא הודעה מראש. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאפליקציה ולאתר ו/או לאפשרות לבצע שימוש באפליקציה ורכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האפליקציה והאתר.

כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר והאפליקציה, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו. שימוש באפליקציה, גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים לשימוש ומכירה בהם, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר. הוראות חשובות ביותר. בין היתר, השימוש באפליקציה ובאתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האפליקציה ואתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל זה ספקים ומפרסמים.

 1. שירות TISMO

השירותים המוצעים במערכת מועדון לקוחות:

 • מערכת מועדון לקוחות מציעה מוצרים ושירותים של חברות פרסום וקמעונאיות אחרות שחברים במועדון הלקוחות, לחברה הזכות הבלעדית להוסיף, לקבוע מגבלות זמן ואף לשנות בכל עת את תכני הפרסומים.
 • הפרסומים שיופיעו באפליקציה והאתר יהיו ממוקדים ככל שניתן ולידן יופיעו פרטיהם ופרטי הספק המציע את השירות הרלוונטי.
 • הפרסומים המופעים באפליקציה ובאתר והאחריות על השירותים המוצעים בהם חלה על הספק או בית העסק אשר מציע את הפרסומים ו- TISMO לא תשא באחריות כלפיהן.
 • מימוש הטבה/מבצע/שירות באפליקציה ו/או באתר: על מנת לממש הטבות וזכויות חברות מועדון באפליקציה, על המשתמש לבחור לסמן פוסט ולעדכנו באזור המועדפים, עם תיאור הטבה, מבצע, פריט או שירות וכדומה המבוקשים על ידו, ולהציג את הברקוד הייחודי לו. החברות רשאיות לעדכן את תיאור הטבה, מבצע, פריט או שירות, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באפליקציה. מובהר כי התמונות באפליקציה הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים הינם בשקלים, כוללים מע"מ על-פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. על מנת להירשם כחבר מועדון באפליקציה למימוש המבצעים, הטבות והשירותים השונים, על המשתמש להירשם באפליקציה ולספק לספק לחברה פרטים בסיסיים, כגון: שם פרטי, מספר פלאפון, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכדומה (ראה מדיניות פרטיות) יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע הרישום. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ולספקים עקב שיבוש הפעלת האפליקציה ואתר.
 • רכישה, הזמנה, מלאים ואספקה, מדיניות משלוחים והחזרה, ביטולים, איכות המוצרים ההטבות והמבצעים וכדומה, יהיו כל אחד אך ורק בהתאם לספק שאליו המשתמש משויך כחבר מועדון, ולא של החברה (TISMO). החברה אינה נוטלת כל אחריות על רכישה, הזמנה, מלאים, מדיניות החזרה, ביטולים, מדיניות הפרטיות, או תנאים של כל חברות צד שלישי (ספקים). בנוסף, TISMO לא יכול לצנזר או לערוך את התוכן של כל מבצעים, הטבות, פריטים וכדומה של צד שלישי. בעצם השימוש בשירות, אתה במפורש מצהיר ומסכים כי TISMO לא תהיה אחראית לכל נזק, תביעה או חבות אחרת הנובעת או הקשורה לשימוש שלך באפליקציה.
 • למרות האמור לעיל, ביצוע רכישה באפליקציה ו/או האתר: על מנת לבצע רכישה באפליקציה, על המשתמש לבחור פריט או שירות, צבע, מידה וכדומה המבוקשים על ידו ולעדכנם בסל הקניה. החברות רשאיות לעדכן את תיאור הפריט, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באפליקציה. מובהר כי התמונות באפליקציה הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים הינם בשקלים, כוללים מע"מ על-פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. על מנת לבצע רכישה באפליקציה, על המשתמש להירשם באפליקציה ולספק לספק לחברה פרטים בסיסיים, כגון: שם פרטי, מספר פלאפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכדומה (ראה מדיניות פרטיות)  יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ולספקים עקב שיבוש הפעלת האפליקציה ואתר. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על המשתמש להיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב המשתמש. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שפריטי ההזמנה קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה הספק רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה ו/או לשלוח הזמנה חלקית. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות הודעה אישית באפליקציה, דואר אלקטרוני, מסרון, ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה או הספק ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם") ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או דיוור ישיר ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות בין קיימות כגון (Facebook ו/או SMS) ובין עתידיות ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באפליקציה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה – לצורך שיפור השירותים באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לצורך הטבות, תגמולים, הנחות וכדומה, כמו גם את לאמת את פרטי חבר המועדון שלך. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לנותני שירותים לחברה ולצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהחברה קיבלה אותו בגינן.
 • תנאים והגבלות אלה חלים על כל משתמשי השירות TISMO. מידע המוצג ב TISMO עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת TISMO. ל TISMO אין שליטה על התוכן, ואינה נוטלת כל אחריות על מדיניות הפרטיות, או תנאים של כל אתרי צד שלישי. בנוסף, TISMO לא יכול לצנזר או לערוך את התוכן של כל אתר של צד שלישי. בעצם השימוש בשירות, אתה במפורש מצהיר ומסכים כי TISMO לא תהיה אחראית לכל נזק, תביעה או חבות אחרת הנובעת או הקשורה לשימוש שלך בכל אתר אינטרנט של צד שלישי.
 1. גישה ל TISMO

(1) בכפוף לעמידה בתנאים וההגבלות האלה, TISMO בזאת מעניק לך רישיון לא בלעדי, שאינה ניתנת להעברה להוריד, להתקין ולהפעיל את ה App במכשיר הנייד שלך. רישיון זה הינו בגין שימושך App בלבד, בהתקיים התנאים הבאים: (א) השימוש שלך בשירות כפי שהותר הוא אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך; (ב) אתה לא משתמש כדי לשכפל, להעביר, להעניק גישה, להעתיק או להפיץ כל חלק מהשירות בכל מדיום ללא אישור מראש ובכתב של TISMO, אתה לא תנסה לבצע הנדסה לאחור, לשנות או לשכתב כל חלק של השירות

(2) על מנת לגשת ולהשתמש בתכונות של השירות, אתה מאשר ומסכים כי תצטרך לספק ל TISMO את פרטי התקשרות וזיהוי כללי כגון: שמך המלא, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטים אודות מספרי טלפון, מין, מצב אישי, מצב משפחתי, תאריך לידה, תאריך נישואין, סיסמאות, תמונות, וכו'. עליך לספק מידע מדויק ומלא. אתה לא יכול להשתמש בפרטי כרטיס מועדון של אדם אחר לשירות.

(3) אנו נשתמש במאמצים הסבירים שלנו להציע את היישום זמין לך בכל העת, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח שירות ללא הפרעות או תקלות.

(4) אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים באפליקציה או חלק ממנו מעת לעת וללא הגבלה, לרבות, שינוי ו / או הסרה של אלמנטים, תכונות ופונקציונליות של App.

(5) אתה מאשר כי אתה לא תוכל לגשת ולהשתמש בפונקציות מסוימות של App אלא אם כן יש לך גישה לאינטרנט באמצעות GPRS, 3G או Wi-Fi מחובר למכשיר נייד. כל חיובי התנועה או חיובי גישה שנגרמו עקב השימוש של App כפופים לתנאים הסכים שלך עם ספק הרשת הסלולרי שלך.

(6) מבלי לפגוע בזכויות וסעדים אחרים שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות באופן זמני או לצמיתות להשעות או לבטל את גישתך App בכל עת וללא הודעה מראש במקרה של הפרת הוראה מהוראות אלו.

(7) במקרה בו אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, סבורים כי אתה עושה כל שימוש בלתי חוקי ו / או בלתי מורשה App, ו / או השימוש שהנך מבצע App הוא הפרה של תנאים אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע כל פעולה שהיא המוצאת לנכון, כולל סיום ללא הודעה השימוש שלך את App, ובמקרה של שימוש בלתי חוקי, לנקוט הליכים משפטיים.

(8) אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים כלשהם ב App או להפסיק כל היבט או תכונה של App מבלי ליידע אותך.

 1. תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים

אם אתה סבור כי עבודתך הועתקה והיא נגישה באתר באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא פנה אלינו כדי לדווח על הפרת זכויות יוצרים האפשר לכלול את הפרטים הבאים כנדרש על פי חוק הגבלת אחריות הפרת באינטרנט זכויות יוצרים.

 • חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה;
 • זיהוי של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים טען כי הופרה או, אם מספר יצירות זכויות יוצרים באתר מקוון אחד מכוסות על ידי הודעה יחידה, רשימה מייצגת של עבודות כאלה באתר זה;
 • זיהוי של החומר, אשר נטען כי הוא מפר או עלול להיות נושא של פעולה מפירה, על מנת שנסיר או נבטל את הגישה אליו, ומידע מספק שיאפשר לנו לאתר את החומר הנטען;
 • מידע מספק שיאפשר לנו ליצור קשר עם הצד המתלונן;
 • הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב כי השימוש בחומר אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, נציגיו או החוק;
 • הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ותחת עונש של שבועת שקר, שהצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.
 1. אחריות והתחייבויות

(1) אנחנו נספק למשתמשים גישה ללא תשלום App, במידה המרבית המותרת על פי חוק, לא נהיה אחראים לכל אובדן, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו בשלמות או באופן חלקי על ידי השימוש App או בתוכן, או על ידי כל כישלון, עיכוב, הפרעה או אי התממשותו של מתן App או בתוכן, או על ידי הכישלון שלנו לבצע כל התחייבויותינו במסגרת תנאים אלה. על התוכן שנמסרו לנו על ידי צדדים שלישיים איננו מבטיחים כי פרטי כרטיסי המועדון, מבצעים, קופונים, מידע וייעוץ מדויקים או תקף. מומלץ לבדוק אם ההנחות או המבצעים יושמו והם עדיין בתוקף לפני התחייבות לרכישה.

(2) בשום מקרה לא תהיה לנו תהיה אחראית כלפיך בגין כל נזק מיוחד, עקיף, מקרי או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים ומוניטין, עסקים או תועלת עסקית.

(3) במידה המרבית המותרת בחוק, אנו נכלול במפורש כל מצג, התחייבות, חובות והתחייבויות בקשר עם App, והמידע הניתנים בו.

(4) קישורים לאתרים וחברות צד שלישי עשוי להופיע על App. איננו מקבלים שום אחריות על הזמינות, התאמות לאמינות או לתוכן של אתרי צד ג אלה ואינו מאשרים בהכרח את הדעות המובאות בתוכם.

 1. שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולפצות את TISMO חברת האם שלה, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים וסוכנים, ולהגן עליהם מפני כל תביעה, נזק, מחויבות, הפסדים, התחייבויות, עלות או חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש והגישה שלך לשירות TISMO; (ב) הפרה של כל הוראה של תנאי השירות הללו; (Iii) הפרת כל זכות של צד שלישי, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכות יוצרים, קניין או זכות לפרטיות. חובה להגנה ושיפוי תתקיים לכל תנאי השירות הללו והשימוש שלך בשירות TISMO.

 1. כללים

(1) אתה יכול להדפיס ולשמור עותק של תנאים אלה, אשר מהווים את ההסכם המלא בינך ל- TISMO. ביכולתנו לשנות או לתקן את תנאי הסכם זה בכל עת, עם השפעה מיידית וללא הודעה מוקדמת. על ידי המשך השימוש באפליקציה לאחר שינוי שכזה, אתה תיחשב כמקבל כל תיקון לתנאים אלה. (1) בכפוף לעמידה שלך עם התנאים וההגבלות האלה, TISMO בזאת מעניק לך רישיון לא בלעדי, שאינה ניתנת להעברה להוריד, להתקין ולהפעיל את App במכשיר הנייד שלך. רישיון זה הינו בגין שימושך App בלבד, בהתקיים התנאים הבאים: (א) השימוש שלך בשירות כפי שהותר הוא אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך; (ב) אתה לא מורשה לשכפל, להעביר, להעניק גישה, להעתיק או להפיץ כל חלק מהשירות בכל מדיום ללא אישור מראש ובכתב של  TISMOאתה לא תנסה לבצע הנדסה לאחור, לשנות או לשנות כל חלק של השירות;

(2) תנאים אלה ועל ביצועיהם יוסדרו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל והצדדים כפופים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב.

(3) אתה מסכים כי בשל אופיו הייחודי של App וזכויות הקניין שלנו בה, הפרה מוכחת של תנאים אלה על ידך תפגע בנו מידית. לכן, הנך מסכים כי אנחנו צריכים להיות זכאים לסעד בדרך של צו מניעה מקדמי וקבוע, כפי שנקבעו על ידי כל בית משפט שמוסמך לאכוף את הוראות תנאי שימוש אלה.

(4) אם כל תנאי מתנאים אלו הוא בטל בשל, אי חוקיות, או בלתי ניתן לאכיפה, שאר התנאים הללו יהיו תקפים וניתנים לאכיפה במידה המותרת על פי החוק החל. במקרה כזה, הצדדים מסכימים לעשות את מיטב המאמצים שלהם להחליף את ההוראות הבלתי תקפות או בלתי ניתנות  לאכיפה על ידי קביעה כי, במידה המותרת על פי החוק החל, היא מגשימה את מטרות התנאים תחת ההוראות הבלתי תקפות או בלתי ניתן לאכיפה.

(5) תקלה כלשהי על ידי צד כלשהו לאכוף כל תנאי מתנאים אלו לא ייחשב כוויתור על זכות של צד זה ואילך לאכוף כל טווח ומצבו של תנאים אלה.

(6) אף אחד מהצדדים לא יהיו אחראים לעיכובים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של צד כלשהו, ובלבד שהצד עושה מאמצים סבירים כדי למנוע או להסיר את העיכוב של אי הביצוע וממשיך להלן בזמן מתקבל על דעת.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הגנת פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי  Tismo(להלן "החברה") ביחס לפרטיות המשתמשים במערכת Tismo לרבות באתר, באפליקציה, בממשק ניהול וכדומה (להלן "האפליקציה"), וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

אני מאשר ומסכים לתנאים המפורטים להלן:

המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד והעברתו לנותני שירותים לחברה בכפוף לתנאים אלו. השימוש במידע ייעשה בהתאם לתקנון, לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם") ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או דיוור ישיר ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות בין קיימות כגון (Facebook ו/או SMS) ובין עתידיות ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באפליקציה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה – לצורך שיפור השירותים באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לצורך הטבות, תגמולים, הנחות וכדומה, כמו גם את לאמת את פרטי חבר המועדון שלך. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לנותני שירותים לחברה ולצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהחברה קיבלה אותו בגינן.

אני מסכים לקבל הודעות מ- TISMO, וכן מצדדים שלישיים עימם התקשרה TISMO ו/או תתקשר TISMO בעתיד, באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, דואר ישראל, פקסימיליה, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטי, מערכות מדיות חברתיות כגון: פייסבוק, טוויטר, לינקדאין וכו') אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של החברה או של צדדים שלישיים כאמור.

החברה‏ מקפידה על תקני אבטחה מחמירים לגבי מאגרי המידע שלה. עם זאת, העברת המידע ממך אלינו נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או האפליקציה. באופן טבעי, הרשת אינה בשליטת החברה, על כל הסיכונים הכרוכים בכך. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האפליקציה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

הסכמתך לאמור לעיל מהווה תנאי מקדמי לשימוש באפליקציה.

 1. מידע אישי אותו אנו אוספים
 • זיהוי כללי ופרטי התקשרות

שמך המלא, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטים אודות מספרי טלפון, מין, מצב אישי, מצב משפחתי, תאריך לידה, תאריך נישואין, סיסמאות, רקע לימודי, תכונות פיזיות, תמונות, רקע תעסוקתי, חברויות.

 • מספרי זיהוי המונפקים על ידי גופי ממשלה או סוכנויות

מספר זהות, ו/או מספר דרכון.

 • מידע פיננסי ופרטי חשבון

מספר אמצעי תשלום (כרטיס אשראי), היסטוריית אשראי ודירוג אשראי, ומידע פיננסי אחר.

 • הקלטות טלפוניות

הקלטות של שיחות טלפון לנציגינו ולמוקדים טלפוניים.

 • העדפות שיווקיות ומשוב לקוח

ייתכן ותיידע אותנו על העדפותייך השיווקיות, תשתתף בתחרות או בהגרלת או בקידום מכירות אחר, או תגיב באופן וולונטרי לסקר שביעות רצון.

שים לב שכל מידע אישי אותו תספק לנו יכול להיות מוחזק במאגר המידע שלנו עבור המטרות הפורטות במדיניות פרטיות זו, ומידע אישי זה יכול להימסר לאי אלו צדדים שלישיים עבור המטרות כמפורט להלן. הפיכת כל מידע אישי אודותייך זמין עבורנו נתונה לרצונך והסכמתך. עם זאת, שים לב שהחברה עשויה להידרש בהתאם לחוק, או בהתאם לנהלי החברה ודרישת עסקיה, לקבל מידע אישי מסוים, במטרה לאפשר לה לספק לך שירותים מסוימים או מידע מסוים. החברה שומרת על זכותה, בכפוף להוראות החוק, לסרב לספק שירותים מסוימים ומידע מסוים אם מידע אישי כאמור לא יסופק לה.

 1. כיצד אנו משתמשים במידע אישי
 • להתקשר עמך ועם אחרים כחלק ממהלך עסקינו.
 • לשלוח לך מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי התקשרות או שירות, באתר, באפליקציה ומידע אדמיניסטרטיבי אחר.
 • לספק איכות משופרת של הכשרה ואבטחה (לדוגמא, בהתייחס לשיחות מוקלטות או מנוטרות לאנשי הקשר שלנו).
 • לערוך מחקר שוק וניתוח, כולל סקרי שביעות רצון.
 • לספק לך מידע שיווקי (כולל מידע על מוצרים ושירותים המוצעים על ידי שותפים נבחרים מצד שלישי).
 • להתאים אישית את חווייתך באתר על ידי הצגת מידע ופרסום מותאם עבורך.
 • לזהות אותך בפני כל גורם אליו תשלח בקשת התחברות.
 • לזהות אותך כאשר תתקשר למוקדי השירות שלנו או כאשר תבקש מידע.
 • לשפר ולתקן ולטייב את המידע הנמצא בחזקתנו המתייחס אליך או למשפחתך הקרובה ולתלויים על ידי שימוש במאגרי מידע של צד שלישי ושירותים ועל ידי הצלבה של מידע אישי.
 • לאפשר לך להשתתף בתחרויות, הגרלות וקידומי מכירות דומים וכדי לנהל פעילויות אלו. חלק מפעילויות אלו כוללות תנאים נוספים, אשר עשויים להכיל מידע נוסף בנוגע לאופן השימוש והחשיפה שלנו את המידע האישי אודותייך.
 • לנהל את התשתית והפעילות העסקית שלנו ולהיענות למדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות ספרים; מימון וניהול חשבונות; חיובים וגביות; מערכות ניהול מידע; מידע ואכסון אתרים; המשכיות עסקית; וכן מרשמים, מסמכים וניהול הדפסות.
 • לבסס ולהגן על זכויות משפטיות; להגן על פעילותנו או על אלו של כל חברות קבוצתנו או שותפינו לעסקי הביטוח, על זכויותינו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו ו/או אלו של חברות קבוצתנו, שלך או של אחרים; וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.
 1. שיתוף של מידע אישי

החברה יכולה להפוך מידע אישי אודותייך (והתלויים בך) זמין עבור:

 • מפיצים אחרים וחברי תפוצה

במהלך שיווק ואספקת שירותי מועדון לקוחות, החברה יכולה להפוך מידע אישי לזמין עבור צדדים שלישיים כגון חברות קמעונאיות, חברות פרסום, סוכני מכירות, מתווכים וסוכנים אחרים, נציגים ממונים, מפיצים, וכן שותפים עסקיים אחרים.

 • נותני השירות שלנו

נותני שירות חיצוניים מצד שלישי, כגון, מומחי שיווק ופרסום, נותני שירותי הדפסות, מחקר שוק ואנליזות, רואי-חשבון, עו"ד ושאר יועצים מקצועיים חיצוניים; נותני שירות מוקד טלפוני; מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואכסון; בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבוננו; אמרכלי תביעות צד שלישי; ספקי ניהול מסמכים ורשומות; וכן ספקים וקבלני צד שלישי דומים המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות.

 • צדדים שלישיים נוספים

אנו יכולים לחלוק מידע אישי עם; ספקי שירותי חירום (מכבי אש, משטרה ושירותי רפואה דחופה); ארגונים וספקים; סוכנויות נסיעות; סוכנויות אשראי; בעלי רישיונות שירותי מידע על עסקים או בעלי רישיונות שירות נתוני אשראי צרכני; וכן שאר אנשים המעורבים בתקרית שהינה עילה לתביעה; כמו גם רוכשים ורוכשים עתידיים (פוטנציאליים) או כל צד בפועל או שניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו, נכסינו או מניותינו. בכפוף ובהתאם לחוק החל ובמטרה לבדוק את המידע אשר סופק וכן כדי לאתר ולמנוע טענות שמקורן בהונאה.

ייתכן ותחלוק מידע אישי גם בעצמך, על גבי לוחות מודעות, שיחות וירטואליות (צ'אט), דפי פרופיל ובלוגים, וכן שאר שירותים באתר דרכו תוכל לפרסם מידע וחומרים. אנא שים לב, כי כל מידע אותו תפרסם או תחשוף דרך שירותים אלו יהפוך למידע פומבי ויכול להיות זמין למבקרי האפליקציה, האתר ולציבור הרחב. אנו מפצירים בך להיות זהיר בהחלטתך לחשוף מידע אישי או כל מידע אחר באתר. החברה  אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאפליקציה ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האפליקציה או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באפליקציה.

 1. אבטחת המידע

החברה תנקוט באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. לצערנו, שום העברה או אחסון באמצעות האינטרנט בטוחים ב-100%. אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עימנו אינה בטוחה עוד (לדוגמא, אם הנך מרגיש כי האבטחה של כל מידע אישי אשר ייתכן וחלקת עימנו הועמדה בסכנה), אנא ידע אותנו מיידית. החברה מספקת מידע אישי לנותן שירות, נותן השירות ייבחר בצורה דקדקנית ויידרש להשתמש באמצעים הנאותים כדי להגן על חיסיון ואבטחת המידע האישי ולפעול בהתאם להנחיות התקפות של הרשויות המוסמכות השונות.

החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה, על-מנת לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה. עם זאת, אין ביכולתה של החברה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מוחלט, החסין לחלוטין מפני חדירות בלתי מורשות ומפני שימוש אסור במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר ובאפליקציה החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים

החברה משתמשת בטכנולוגיית "cookies" ("עוגיות"), בטכנולוגיית "async storage", בטכנולוגיית "תגיות פיקסל" ("pixel tags") בטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האפליקציה (להלן ביחד "המידע המאוחסן"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה ו/או אתר, לאימות פרטים, להתאמת האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האפליקציה. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באפליקציה. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות.

 1. העדפות שיווקיות

אנו עשויים לספק לך מידע שיווקי אודות שירותינו ומוצרינו השונים, שירותים ומוצרים של צד ג' אשר אנו מאמינים כי תמצא בו עבורך ("הצעות שיווקיות"). אם נתת את הסכמתך הספציפית נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או דיוור ישיר ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות כגון (Facebook ו/או SMS ובין עתידיות ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים

אם כבר רכשת אחד משירותינו, אנו יכולים, אפילו אם לא נתת את הסכמתך הספציפית, להעביר לך הצעות שיווקיות בנוגע למוצרים דומים ושירותים, אלא אם כן תודיענו בכתב כי אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או בעלי כאלו אופי ספציפי.

המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באפליקציה, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באפליקציה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

 1. אפליקציות ו/או אתרים של צד שלישי

באפליקציה ו/או באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאפליקציה אחרת ו/או אתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאפליקציות ו/או אתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים ובאפליקציות ואתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באפליקציות ובאתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים אלו ואחרים ו/או השימוש באפליקציות ואתרי אינטרנט אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית. ההכללה של קישור באתר ו/או באפליקציה אינה מרמזת על תמיכה באתר המקושר על ידינו או על ידי חברי קבוצתנו.

 1. בקשות לגישה, תיקון, ושאלות

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. יש לך הזכות לבקר, לתקן, או לבקש מחיקה של מידע אישי בעילות מסוימות ובהתאם לתנאים מסוימים הקבועים בחוק. אנא צור עימנו קשר בכתב באמצעות "צור קשר" באתר ו/או באפליקציה. אנא שים לב, כי חלק מהמידע האישי יכול להיות מוחרג מזכויות ביקורת, תיקון או מחיקה בהתאם לחוקים בנושא ביטוח, מיסוי, פרטיות והגנת מידע. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באפליקצית ו/או אתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 1. שינויים למדיניות זו

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה ו/או באתר.